نخ پلی استر استاندارد


الیاف پلی استر (پلی اتیلن ترفتالات)

پلی استر به پلیمرهایی گفته می شود که دارای گروههای استری در زنجیره اصلی خود باشند.این گروه استری از واکنش بین الکلهای دوظرفیتی و کربوکسیلیک اسیدهای دوظرفیتی حاصل می شوند. به هرحال در صنعت پلیمر و صنعت نساجی معمولا منظور از الیاف پلی استر (PET) الیاف تهیه شده ازپلی اتیلن ترفتالات  است.
کاروترز در سال ۱۹۲۷ نشان داد که می توان پلی استر را از گلیکول ها و اسید های آلی دو ظرفیتی تهیه نمود. درسال ۱۹۳۹تحقیقات مجدد توسط وینفیلد در انگلستان شروع شد. پلی استری که امروزه یکی از مهمترین الیاف مصنوعی را تشکیل می دهد حاصل تحقیقات وینفیلد و دستیار وی دیکسون بود که برای اولین بار در سال ۱۹۴۱در آزمایشگاه تهیه شد .پلی استر در سال ۱۹۵۳ توسط شرکت دوپونت به صورت انبوه تولید و به بازار عرضه شد.

تولید الیاف پلی استر

الیاف پلی استر طی فرایند ذوب ریسی تولید می شوند. مذاب پلیمر پس از عبور از رشته ساز در مجاورت هوای سرد منعقد شده و به الیاف POY تبدیل می شود.
در صورت افزودن مستربچ رنگی به مذاب پلیمر امکان تولید نخ های خود رنگ dope dyed وجود دارد.


نخ پلی استر ملانژ

نخ ملانژ از ترکیب حداقل دو نخ با رنگ ها و ضخامت های مختلف ایجاد می شود. .اختلاف ظرافت و نسبت الیاف تشکیل دهنده نخ ملانژ منجر به ایجاد جلوه های رنگی متفاوت در این نوع محصول می شود.

تولید انواع منسوجات، پوشاک و کفش های پارچه ای


جدول نخ های پلی استر

نوع نخ (Yarn)ظرافت (den)تعداد فیلامنت (Filament No)رنگ (Color)جلا (Luster)
POY7526Semi-dullRaw white/Dope dyed
POY7534Semi-dullRaw white/Dope dyed
POY10026Semi-dullRaw white/Dope dyed
POY10034Semi-dullRaw white/Dope dyed
POY10068Semi-dullRaw white/Dope dyed
POY15034Semi-dullRaw white/Dope dyed
POY15052Semi-dullRaw white/Dope dyed
POY15068Semi-dullRaw white/Dope dyed
DTY7526Semi-dullRaw white/Dope dyed
DTY75/252Semi-dullRaw white/Dope dyed
DTY7534Semi-dullRaw white/Dope dyed
DTY75/268Semi-dullRaw white/Dope dyed
DTY10026Semi-dullRaw white/dope dyed/package dyed
DTY100/252Semi-dullRaw white/dope dyed/package dyed
DTY10034Semi-dullRaw white/dope dyed/package dyed
DTY100/268Semi-dullRaw white/dope dyed/package dyed
DTY10068Semi-dullRaw white/dope dyed/package dyed
DTY100/2136Semi-dullRaw white/dope dyed/package dyed
DTY15034Semi-dullRaw white/dope dyed/package dyed
DTY15052Semi-dullRaw white/dope dyed/package dyed
DTY15068Semi-dullRaw white/dope dyed/package dyed