نخ پلی استر خنک کننده

الیاف همیشه خشک و خنک

الیاف COOLTEX دارای سطح مقطع غیرمدور است.
وجود کانال های میکرومتری در الیاف سبب افزایش موئینگی و انتقال سریع رطوبت می شود.

احساس خنکی و راحتی در زمان استراحت

تبخیر رطوبت از سطح پارچه فرایندی گرماگیر است .

لذا گرمای لازم برای تبخیر از سطح پوست تامین شده و منجر به کاهش دمای سطح پوست می شود.

همراهی راحت در زمان پیاده روی

انتقال رطوبت از طریق کانال های الیاف سبب خشک شدن سریع کفش و جورراب و مانع خیس ماندن پا می شود

نحوه عملکرد نخ COOLTEX را در این فیلم ملاحظه نمائید.

جدول نخ خنک کننده پلی استر

[table “10” not found /]