نخ پلی آمید خنک کننده

الیاف همیشه خشک و خنک

الیاف COOLTEX دارای سطح مقطع غیرمدور است.
وجود کانال های میکرومتری در الیاف سبب افزایش موئینگی و انتقال سریع رطوبت می شود.

احساس خنکی و راحتی در زمان استراحت

تبخیر رطوبت از سطح پارچه فرایندی گرماگیر است .


لذا گرمای لازم برای تبخیر از سطح پوست تامین شده و منجر به کاهش دمای سطح پوست می شود.

همراهی راحت در زمان پیاده روی

انتقال رطوبت از طریق کانال های الیاف سبب خشک شدن سریع کفش و جورراب و مانع خیس ماندن پا می شود

جدول نخ خنک کننده پلی آمید

نوع نخ (Yarn)ظرافت (den)تعداد فیلامنت (Filament no)جلا (Luster)رنگ(color)
DTY7026Semi-dullRaw white/dope dyed
DTY7068Semi-dullRaw white/dope dyed
DTY10026Semi-dullRaw white/dope dyed
DTY10068Semi-dullRaw white/dope dyed