گواهی نامه ها

شرکت تهران زرنخ دارنده گواهی ثبت اختراع نخ نایلون ضد میکروب نانو از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

نخ نایلون ضد میکروب نانو شرکت تهران زرنخ از نظر خاصیت ضد باکتری و قارچ براساس استاندارد ملی 21195 به تایید مراکز علمی و آزمایشگاهی معتبر رسیده است.

نخ های ضد میکروب نانو (BACTEX)، خنک کننده (COOLTEX) و نخ با قابلیت نشر پرتو فروسرخ (HEALTEX) دارای گواهی نانومقیاس از ستاد توسعه فناوری نانو ریاست جمهوری هستند

نخ ضدمیکروب نانو (BACTEX) دارای نشان سیب سبز سلامت از سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت است

آزمون استاندارد انجام شده نشان می دهد که نخ BACTEX و نخ HEALTEX هیچگونه تخریش و حساسیت پوستی ایجاد نمی نماید.

نخ COOLTEX این شرکت با وجود شیارهای سطحی از قابلیت انتقال سریع رطوبت به سطح پارچه برخوردار است. به دلیل پخش شدن رطوبت در سطح وسیعی از منسوج، رطوبت به سرعت تبخیر شده و به این منظور گرما را از سطح مجاور پارچه ( همچون بدن) می گیرد

نخ HEALTEX به دلیل حضور نانوذرات بایوسرامیکی از قابلیت تبدیل انرژی حرارتی به پرتو فروسرخ را داشته و حضور این پرتو در تصویربرداری حرارتی با گرم تر شدن سطح تایید می شود