نخ پلی استر خنک کننده


الیاف همیشه خشک و خنک

الیاف COOLTEX دارای سطح مقطع غیرمدور است.
وجود کانال های میکرومتری در الیاف سبب افزایش موئینگی و انتقال سریع رطوبت می شود.

احساس خنکی و راحتی در زمان استراحت

تبخیر رطوبت از سطح پارچه فرایندی گرماگیر است .

لذا گرمای لازم برای تبخیر از سطح پوست تامین شده و منجر به کاهش دمای سطح پوست می شود.

همراهی راحت در زمان پیاده روی

انتقال رطوبت از طریق کانال های الیاف سبب خشک شدن سریع کفش و جوراب و مانع خیس ماندن پا می شود

سفری راحت با استفاده از نخ های همیشه خشک COOLTEX

جدول نخ خنک کننده پلی استر

رنگ (Color)جلا(Luster)تعداد فیلامنت(Filament No)تعداد لا (Ply)ظرافت (den)
Dope dyeing/ package dyeingنیمه مات۲۶۱۷۵
Dope dyeing/ package dyeingنیمه مات۲۶۱۱۰۰
Dope dyeing/ package dyeingنیمه مات۵۲۲۱۵۰