نخ پلی آمید خنک کننده


الیاف همیشه خشک و خنک

الیاف COOLTEX دارای سطح مقطع غیرمدور است.
وجود کانال های میکرومتری در الیاف سبب افزایش موئینگی و انتقال سریع رطوبت می شود.


احساس خنکی و راحتی در زمان استراحت

تبخیر رطوبت از سطح پارچه فرایندی گرماگیر است .

لذا گرمای لازم برای تبخیر از سطح پوست تامین شده و منجر به کاهش دمای سطح پوست می شود.

همراهی راحت در زمان پیاده روی

انتقال رطوبت از طریق کانال های الیاف سبب خشک شدن سریع کفش و جورراب و مانع خیس ماندن پا می شود

تجربه راحتی در سفر با استفاده از نخ های همیشه خشک COOLTEX

نخ خنک کننده پلی آمید

نوع نخ (Yarn)ظرافت (den)تعداد فیلامنت (Filament no)جلا (Luster)رنگ(color)
DTY7026Semi-dullRaw white/dope dyed
DTY7068Semi-dullRaw white/dope dyed
DTY10026Semi-dullRaw white/dope dyed
DTY10068Semi-dullRaw white/dope dyed