نخ پلی آمید با قابلیت نشر پرتو فروسرخ

پرتو فروسرخ یک پرتو الکترومغناطیس با طول موج بیشتر از امواج مرئی و کوتاه تر از امواج رادیویی است.

پرتوفروسرخ با طول موج کمتر از 1.5 میکرون از پوست عبور کرده و مابقی جذب شده و سبب گرم شدن پوست و نسوج سلولی زیر جلدی می شود


گشاد شدن و تحریک عصبی مویرگ ها و عروق

ورود پرتو فروسرخ سبب گشاد شدن مویرگ ها، افزایش خون رسانی و انتقال اکسیژن به سلول ها می شود

افزایش میزان گردش خون در ناحیه مچ دست مبتلایان به سندروم تونل کارپال بر اثر استفاده از پوشش های HEALTEX سبب کاهش درد و بهبود این عارضه می شود.

محصولی برای مبتلایان سندروم تونل کارپال

تحریک عصبی با استفاده از پرتو فروسرخ از مزایای استفاده از نخ های HEALTEX در دستکش های درمانی است

نخ پلی آمید با قابلیت نشر پرتو فروسرخ