رویدادها

حضور شرکت تهران زرنخ در نمایشگاه بین المللی ورزش و تجهیزات ورزشی 1398

حضور شرکت تهران زرنخ در 24 امین نمایشگاه ماشین آلات نساجی، مواد اولیه،منسوجات خانگی ماشین های گلدوزی و محصولات نساجی 1397

حضور شرکت تهران زرنخ در دهمین نمایشگاه فناوری نانو سال 1396